Advokat Erik Stendal bistår både bedrifter og enkeltpersoner innenfor de fleste sivilrettslige områdene slik som eiendomsrett, erstatningsrett, kontraktsrett og forsikringsrett. Erik har betydelig erfaring med saker om fast eiendom, herunder saker som springer ut av kjøp og salg samt rettigheter knyttet til fast eiendom. Han har i den forbindelse opparbeidet seg bred erfaring med forhandling, mekling og prosedyre for både tingretten og lagmannsretten. Erik prosederer både straffesaker og sivilrettslige saker.

Kjernekompetanse

– Kontraktsrett
– Boligrett
– Fast eiendom
– Ansvarssaker for meglere og takstmenn
– Ansettelsesforhold
– Forsikringsrett

Erfaring

2021 – Advokat, Vectio Advokatfirma
2017 – 2021 Advokat og advokatfullmektig, Legal24 Advokatfirma
2014 – 2017 Jurist, Crawford & Company

Utdanning

2019 – Advokatbevilling
2014 – Master i rettsvitenskap