© Eli Berge/Fotofil.no

Pedersen bistår både bedrifter og enkeltpersoner innen de fleste generelle sivilrettslige rettsområdene, som for eksempel arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, kjøpsrett, transportrett, forsikringsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett. Innenfor strafferetten bistår Pedersen både bedrifter og enkeltpersoner i saker som har sitt utspring i drift av transportvirksomhet og trafikksaker. Pedersen bistår bedrifter i alle ledd, fra bedriftsrådgivning til prosess for domstolene. Pedersen prosederer både sivile – og straffesaker for domstolen.

Språk

Norsk, Engelsk

Utdanning

2007    Advokatbevilling
2005    Cand. jur., Universitetet i Oslo

Praksis/Yrkeserfaring

2012 –              Advokatfirma Vectio
2007 – 2012    Advokat i Norges Lastebileier-Forbund
2005 – 2007    Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Svarstad Brodtkorb & Gerdts AS
2001 – 2002    Medarbeider i Juss-Buss