Sara Bergfjord Fjellvikås bistår bedrifter og enkeltpersoner innen de fleste rettsområdene, blant annet innen forsikrings- og erstatningsrett, kontraktsrett, kjøpsrett, transportrett og forvaltningsrett. Rådgivningen spenner vidt og favner de fleste juridiske problemstillinger, herunder tvisteløsning og prosedyre.