Enterprise

Entreprise Vi gir juridisk bistand ved opprettelse, inngåelse, tolkning og avslutning av entreprisekontrakter (HYPER). Herunder også ved anbud.

Ved oppføring, rehabilitering og riving av bygg, eller utføring av alle typer anleggsvirksomhet, vil det være et stort behov for transporttjenester.

Vi gir særskilt bistand om transportkontrakter knyttet til entreprise. Vi bistår også ved skade på gods (godsansvar) og forsikring.

Vi bistår et stort antall av landets transportbedrifter og har en inngående kjennskap til markedet disse opererer og har et ledende kompetansemiljø innen transportavtaler, og de fleste rettsområder knyttet til disse.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.