Arbeidsliv

Reglene om korrekt saksbehandling i arbeidslivet er stadig viktigere, og formelle feil får store konsekvenser både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Kommer arbeidsgiver skjevt ut i en oppsigelsesprosess, vil dette kunne gjøre at oppsigelsen eller avskjeden ikke står seg, selv om det i utgangspunktet var rettslig grunnlag. Arbeidstaker vil på sin side kunne påberope seg saksbehandlingsfeil og beholde jobben og/eller får erstatning.

Vectio sine advokater har lang erfaring med å gi bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere både med individuell arbeidsrett, og den kollektive arbeidsretten (tariffavtaler).

Vi bistår arbeidsgivere i tvistesaker som f. eks. oppsigelse, avskjed krav på lønn og overtidsstillegg, trakassering osv.

Vi bistår med bedriftsrådgivning og tilrettelegging for internkontroll/HMS, både i form av kurs, og i form av bedriftsrådgivning . Vi har lang erfaring med å utarbeide arbeidsavtaler tilpasset den enkelte bedrift, med tilhørende avtaleverk.

Vi har også god kunnskap om de mest aktuelle tariffavtalene som gjelder innen de ulike transportområdene, herunder miljøoverenskomsten.