Kunnskap og erfaring

Vectio DA har i sitt mangeårige arbeid for klienter i transportsektoren opparbeidet god kunnskap om de fleste regler innen de ulike transportgrupper, som for eksempel:  godstransport, bilberging renovasjon, massetransport/entreprise.

Vi kjenner bransjen, og vet hvor skoen trykker. God kunnskap om bransjen, gjør at vi ofte finner gode løsninger.

Vi mener at gode og saklige argumenter kan bidra til at konflikten finner sin løsning uten at en behøver å bringe den inn for domstolene.

Når gode argumenter ikke fører frem, så må domstolene brukes til å avgjøre saken.

Skader på gods som skjer under transport, behandles etter spesielle regler. Disse følger av CMR konvensjonen og Lov om veifraktavtaler.

Vi har lang erfaring med slike saker, og hjelper både transportører, speditører, avsender og mottaker, både overfor forsikringsselskap og over for motparter med godt resultat.

Det er  spesielle regler om arbeidstid, kjøre-og hviletid som gjelder innen godstransport. Arbeidsgiver har et eget ansvar for kontroll og tilrettelegging, og de ansatte har selvstendige plikter som må følges.

Brudd på disse reglene fører ofte til høye bøter, både overfor arbeidsgiver, og arbeidstaker.