Kurs er ikke arbeidstid

En enstemmig Borgarting lagmannsrett kom nylig til at kurs ikke er arbeidstid etter Arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere. Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har til nå ment at kurs er arbeidstid, og at denne tiden skal føres opp som «annet arbeid» i fartsskriveren.

I en sak der en sjåfør var bøtelagt for ikke å ha registrert kurs som «annet arbeid» i fartsskriveren har Borgarting lagmannsrett nå fastslått at sjåføren hadde rett, og at tolkningen til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen er feil. Dette er nok en avklaring av hva som skal regnes som «arbeidstid» i rettslig forstand.

En enstemmig Borgarting lagmannsrett kom nylig til at kurs ikke er arbeidstid etter Arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere (Rådsdirektiv 2002/15/EF). Bakgrunnen for saken var at en lastebilsjåfør var tiltalt for å ikke ha ført opp et brøytekurs han var på som «annet arbeid» i fartsskriveren på lastebilen. I tillegg var han siktet for å ikke ha registrert arbeidstid i fartsskriveren som var ført opp på timelisten.


Den ansatte sjåføren ble frifunnet av en enstemmig lagmannsrett på alle punkter. Lagmannsretten tolker i dommen arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere art 3, og sammenstiller dette med plikten etter kjøre- og hviletidsbestemmelsene til å registrere «annet arbeid» i fartsskriveren i bilen.

Etter en foretakskontroll fra Statens vegvesen hos arbeidsgiveren, avdekket de at han hadde ført oppå flere timer i timelisten enn det som sto registrert i fartsskriveren, og fått betalt for et kurs han hadde deltatt på under avvikling av en fridag.

Borgarting lagmannsrett kom til at kurs ikke er å anse som arbeidstid som skal registreres etter arbeidstidsdirektivet for mobile arbeidstakere (2002/15/EF), og at føring av flere timer på timelisten ikke er å anse som dokumentasjon for at det er utført arbeid som skulle vært registrert i fartsskriveren.

Arbeidsdirektoratet og Veidirektoratet har etter at kontrollen i bedriften ble gjennomført, tolket reglene slik at kurs er arbeidstid som skal registreres i fartsskriveren, og at deltakelse på kurs i helger og etter arbeidstid, kan føre til at man kommer i konflikt med reglene om daglig og ukentlig arbeidstid, og reglene om daglig og ukentlig hviletid.

«Vi mener at Arbeidsdirektoratet og Statens vegvesen har tolket regelverket er feil. Det står rett ut i Rådsforordningen at arbeidstid er definert som «den tid som går med til all transportverksemd på veg.» Derfor anbefalte vi sjåføren å ikke godta forelegget som han var ilagt. Dommen i Borgarting lagmannsrett støtter dette synspunktet. Arbeidstakere som gjennomgår lovpålagt kurs på sin fritid, også i helger og på kvelder, kan fortsatt gjøre dette, uten at dette kommer i konflikt med reglene om daglig og ukentlig arbeidstid, og lovpålagt hviletid, sier advokat Robert Aksnes fra Advokatfirmaet Vectio DA».