Fagområder

Advokatfirmaet Vectio driver juridisk rådgivning til store og små bedrifter. Vi gir også juridisk bistand til privatpersoner. Vårt spesialfelt er arbeidsrett, kjøp- og kontraktsrett, erstatning og strafferett, og da særlig innen bransjer som: godstransport, renovasjon, bilberging, massetransport/anleggsvirksomhet, entreprise.

Gjennom vårt sakstilfang har vi spesiell kunnskap om de fleste juridiske spørsmålene innen transportbransjen, ettersom firmaet samlet har over 50 års erfaring som advokater for Norges Lastebileier-Forbund og deres medlemsbedrifter.