Fagområder

Advokatfirmaet Vectio driver juridisk rådgivning til store og små bedrifter.
Vi gir også juridisk bistand til privatpersoner.

Spesiell kunnskap:

Gjennom vårt sakstilfang har vi spesiell kunnskap om de fleste juridiske spørsmålene innen transportbransjen, ettersom firmaet samlet har over 50 års erfaring som advokater for Norges Lastebileier-Forbund og deres medlemsbedrifter.

Vectio Advokatfirma

Vårt spesialfelt er arbeidsrett, kjøp- og kontraktsrett, erstatning og strafferett,
og da særlig innen bransjer som: godstransport, renovasjon, bilberging, massetransport/anleggsvirksomhet, entreprise.

Arbeidsrett

Reglene om korrekt saksbehandling i
arbeidslivet er stadig viktigere, og formelle feil får store konsekvenser både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Transportrett

Reglene som gjelder ansvar for skade og forsinkelse på gods, har spesielle regler som avviker noe fra andre erstatningsregler. Det gjelder spesielle frister for reklamasjon og foreldelse.

Erstatningsrett

Når du har blitt utsatt for personskade har du ofte
nok med å finne ut av de helsemessige konsekvensene etter ulykken.

Kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett

Et stort antall tidkrevende og kostbare prosesser mellom parter kan unngås dersom det på forhånd er skrevet en avtale.

Selskapsrett

Vi har gjennom mange år gitt omfattende bistand til et stort antall små og mellomstore bedrifter, men også til større virksomheter.

Fast eiendoms rettsforhold

Våre advokater kan bistå med rådgivning og tvisteløsning innenfor de fleste sider av fast eiendoms rettsforhold.

Private rettsforhold

Som privatperson er man også fra tid til annen involvert i saker hvor det er lurt å la seg bistå av advokat.

Familie, Arv og Skifte

Vi gir råd i familierettslige spørsmål for eksempel i forbindelse med samlivsbrudd skilsmisse og ved dødsfall.

Strafferett

Er du eller bedriften din satt under etterforskning, eller har politiet eller andre myndigheter ilagt bot eller gitt en annen reaksjon, vil kan hjelpe deg.