Fast eiendoms rettsforhold


Våre advokater kan bistå med rådgivning og tvisteløsning innenfor de fleste sider av fast eiendoms rettsforhold

Vi har særlig kompetanse og erfaring med kontraktshåndtering og tvisteløsning av saker etter bustadsoppføringsloven og avhendingsloven og kjøp, salg og leie av fast eiendom generelt, samt konflikter der spørsmålet er om det foreligger ansvarsbetingende feil og mangler etter håndtverkertjenesteloven.