© Eli Berge/Fotofil.no

Arnkværn gir bistand vesentlig innen selskapsrett, transportrett, kontrakts/kjøpsrett, avtalerett, fast eiendoms rettsforhold, og arbeidsrett, men også innen øvrige rettsområder. Han bistår i alt fra rådgivning i sak til generell tvisteløsning. Han prosederer sakene for domstolene der det er nødvendig. Arnkværn har også lang erfaring med straffesaker. Han bistår som forsvarer både for personer og bedrifter, herunder saker hvor mistanken gjelder økonomiske misligheter, og der et foretak er under etterforskning.

Språk

Norsk, Engelsk

Utdanning

2000     Advokatbevilling
1997     Cand. jur., Universitetet i Oslo

Praksis/Yrkeserfaring

2012 –              Advokatfirma Vectio
2007 – 2012     Advokat i Norges Lastebileier-Forbund
1998 – 2007     Politiadvokat/-inspektør ved Oslo Politidistrikt
1998 – 1999     Politifullmektig ved Moss politidistrikt
1997 – 1998     Politifullmektig ved Kongsvinger politidistrikt