© Eli Berge/Fotofil.no

Robert Aksnes bistår bedrifter og enkeltpersoner innen de fleste rettsområdene, spesielt innen rettsområdene selskapsrett, transportrett, kontraktsrett/kjøpsrett, avtalerett, kollektiv- og individuell arbeidsrett, forvaltningsrett, veitrafikk/kjøre- og hviletid og generell bedriftsrådgivning. Aksnes er ofte brukt som kurs- og foredragsholder.

Robert Aksnes har fra 1996 og frem til 2014, vært ansatt i NLF som advokat og leder for juridisk avdeling/ juridisk direktør. Aksnes bistår med rådgivning og generell tvisteløsning. Han har en omfattende prosedyreerfaring og prosederer for de ordninære domstolene, og for arbeidsretten. Han bistår arbeidsgiverforeninger i lønnsforhandlinger og tvister knyttet til tariffavtaler, og har spesiell kunnskap om transport- og anleggsbransjen.

Språk

Norsk, Engelsk

Utdanning

2005    Advokatmekler
1995    Advokatbevilling
1992    Cand. jur., Universitetet i Oslo
1991    Spesialfag University of North Dakota
1985    Befalskole

Praksis/Yrkeserfaring

2012 –              Advokatfirma Vectio
2000 –              Forhandlingsleder NLFs arbeidsgiverforening
1996 – 2014    Juridisk direktør/advokat i Norges Lastebileier-Forbund
1993 – 1996    Advokat/advokatfullmektig i Leieboerforeningen i Oslo
1985 – 1992    Forsvarets overkommando

.