Robert Aksnes

Advokat / Partner

Telefon: +47 905 62 947 | E-post: ra@vectio.no

Robert Aksnes bistår bedrifter og enkeltpersoner innen de fleste rettsområdene, spesielt innen rettsområdene selskapsrett, transportrett, kontraktsrett/kjøpsrett, avtalerett, kollektiv- og individuell arbeidsrett, forvaltningsrett, veitrafikk/kjøre- og hviletid og generell bedriftsrådgivning. Aksnes er ofte brukt som kurs- og foredragsholder.

Robert Aksnes har fra 1996 og frem til 2014, vært ansatt i NLF som advokat og leder for juridisk avdeling/ juridisk direktør. Aksnes bistår med rådgivning og generell tvisteløsning. Han har en omfattende prosedyreerfaring og prosederer for de ordninære domstolene, og for arbeidsretten. Han bistår arbeidsgiverforeninger i lønnsforhandlinger og tvister knyttet til tariffavtaler, og har spesiell kunnskap om transport- og anleggsbransjen.

Språk

Norsk, Engelsk

Utdanning

2005 – Advokatmekler
1995 – Advokatbevilling
1992 – Cand. jur., Universitetet i Oslo
1991 – Spesialfag University of North Dakota
1985 – Befalskole

Praksis/Yrkeserfaring

2012 – Advokatfirma Vectio
2000 – Forhandlingsleder NLFs arbeidsgiverforening
1996 – 2014 Juridisk direktør/advokat i Norges Lastebileier-Forbund
1993 – 1996  Advokat/advokatfullmektig i Leieboerforeningen i Oslo
1985 – 1992 Forsvarets overkommando