Skjalg Røhne Halvorsen

Advokat / Partner

Telefon: +47 992 88 378 | E-post: sh@vectio.no

Halvorsen jobber i det vesentligste med transportrett, selskapsrett, kontrakts/kjøpsrett, avtalerett, arbeidsrett, forvaltningsrett, forsikringsrett, fasteiendoms rettsforhold og erstatningsrett, men ikke begrenset til disse. Rådgivningen spenner vidt og favner de fleste juridiske problemstillinger, herunder tvisteløsning og prosedyre. Halvorsen har lang erfaring i å prosedere saker for domstolen. Halvorsen er ofte brukt som kurs- og foredragsholder.

Språk

Norsk, Engelsk

Utdanning

2004 – Advokatbevilling
2001 – LL.M (Master of Laws in international Legal Studies, Golden Gate University, San-Francisco USA
2000 – Cand. jur, Universitetet i Oslo med spesialfag i arbeidsrett og garantirett.

Praksis/Yrkeserfaring

2012 – Advokatfirma Vectio
2010 – 2012 Advokat i Norges Lastebileier- Forbund
2008 – 2010 Politiadvokat ved Oslo Politidistrikt,
2007 – 2007 Dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett
2002 – 2007 Politiadvokat ved Oslo Politidistrikt
2001 – 2001 Legal Advisor/major i HQ KFOR 5 i Kosovo
2000 – 2000 Advokatfullmektig hos advokat Knut-Asbjørn Solevåg