Bombrikke

Bombrikke

Bombrikke- frifinnelse fra lagmannsretten. Det følger av forskrift om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3500 kg at det skal være montert en bombrikke i alle kjøretøy som faller inn under forskriften, typisk lastebiler. En sjåfør hos et medlem av Norges…

Vektgebyr

Vektgebyr

Et transportforetak ble i Søre Sunnmøre frifunnet fra å betale et vektgebyr på kr 160 000,- Målingen var gjennomført med mobile vekter. Sjåføren hadde kjørt med et lass med jord som skulle til et deponi for fyllmasse. For å komme til…

End of content

End of content